Skip to main content

Biểu phí hòa giải

BIỂU PHÍ HÒA GIẢI

CỦA TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI OPIC VIỆT NAM (OPIC)

I.    Cơ sở tính phí hòa giải và nộp phí hòa giải

 1. Phí đăng ký hòa giải là 3.000.000 đồng.
 2. Phí hòa giải (không bao gồm phí đăng ký hòa giải) được tính trên cở sở trị giá vụ tranh chấp là tổng trị giá của tất cả các yêu cầu của các bên trong vụ tranh chấp.
  • Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi 01 hòa giải viên là người Việt Nam.
  • Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

    • Đối với các trường hợp:
     • Vụ tranh chấp được giải quyết bởi hơn 01 hòa giải viên;
     • Các bên không nêu cụ thể trị giá vụ tranh chấp; hoặc
     • Các bên điều chỉnh tăng hoặc giảm trị giá tranh chấp trong quá trình hòa giải,
    • Giám đốc Trung tâm quyết định về phí hòa giải dựa trên những yếu tố sau:
     • Số lượng hòa giải viên tiến hành hòa giải;
     • Trị giá vụ tranh chấp;
     • Tính phức tạp của vụ tranh chấp;
     • Thời gian giải quyết vụ tranh chấp.
 3. Trị giá vụ tranh chấp bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển khoản của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vào ngày nộp Bản yêu cầu hòa giải.
 4. Nếu các bên không có thỏa thuận khác, phí nêu tại mục 2.1 và mục 2.2 được phân bổ đều cho các bên. 
 5. Phí hòa giải đã bao gồm thuế GTGT.

II.     Hoàn trả phí hòa giải                               
Phí hòa giải (không bao gồm phí đăng ký hòa giải) được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:

 1. Trường hợp bên được yêu cầu hòa giải từ chối hòa giải hoặc không gửi Bản trả lời tới Trung tâm theo quy định tại mục 1(d) Điều 13 Quy tắc hòa giải của Trung tâm, Trung tâm hoàn trả toàn bộ phần phí hòa giải (không bao gồm phí đăng ký hòa giải) mà bên yêu cầu hòa giải đã nộp tới Trung tâm;
 2. Trường hợp một bên hoặc các bên tuyên bố muốn chấm dứt hòa giải theo mục 1(c) Điều 13 Quy tắc hòa giải của Trung tâm sau thời điểm hòa giải viên được chỉ định đã chấp nhận chỉ định, Trung tâm hoàn trả 80% phí hòa giải (không bao gồm phí đăng ký hòa giải);
 3. Trường hợp một bên hoặc các bên tuyên bố muốn chấm dứt hòa giải theo mục 1(c) Điều 13 Quy tắc hòa giải của Trung tâm sau khi Trung tâm đã thông báo về ngày mở phiên hòa giải đầu tiên nhưng trước ngày diễn ra phiên hòa giải đầu tiên này, Trung tâm hoàn trả 60% phí hòa giải (không bao gồm phí đăng ký hòa giải);
 4. Trường hợp chấp dứt thủ tục hòa giải theo mục 1(b) Điều 13 Quy tắc hòa giải của Trung tâm, Trung tâm hoàn phí tương ứng theo các trường hợp quy định tại mục II.2 và mục II.3 trên đây.


Gửi yêu cầu tới luật sư OPIC

Gửi yêu cầu tới luật sư

Nếu bạn có yêu cầu về bất kỳ thông tin nào có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo số hotline hoặc sử dụng mẫu liên hệ được nêu bên dưới.Chat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved