Skip to main content

Điều kiện mua nhà ở hình thành trong tương lai và những lưu ý cơ bản khi giao dịch

Những lưu ý khi mua nhà ở hình thành trong tương lai tránh tiền mất, tật mang

10 trường hợp được miễn lệ phí môn bài năm 2020

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 02 năm 2020.

Hộ kinh doanh phải nộp các loại thuế gì năm 2020?

Hộ kinh doanh phải nộp các loại thuế gì năm 2020?

Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và các giải pháp khắc phục

Thực trạng giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai đã và đang là vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế đất nước, ổn định xã hội. Các nội dung khiếu kiện về đất đai hiện nay chiếm đa số trong tổng số khiếu kiện chung. Ngoài ra, các tranh chấp về đất đai cũng gia tăng. Có thể nói, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phức tạp trong lĩnh vực đất đai, trong đó có nguyên nhân liên quan đến hợp đồng về quyền sử dụng đất. Tranh chấp đất đai là một hiện tượng xã hội xảy ra ở bất kỳ một hình thái kinh tế - xã hội nào. Tranh chấp đất đai sẽ để lại những hậu quả xấu về mặt chính trị, kinh tế -xã hội, nếu không được giải quyết kịp thời, nhanh chóng và dứt điểm. Với nhận thức sâu sắc rằng, tranh chấp đất đai sẽ tác động, ảnh hưởng không tốt đến sự ổn định chính trị - xã hội, thì việc nghiên cứu tìm ra các nguyên nhân nảy sinh tranh chấp đất đai để trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế các nguyên nhân này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm bảo vệ tính ổn định của các quan hệ đất đai và duy trì sự trật tự, bền vững của các quan hệ xã hội.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra theo quy định của pháp luật dân sự

Hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng là một dạng hoạt động tư pháp nhằm bảo vệ xã hội khỏi sự xâm hại của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay, những hành vi xâm phạm các hoạt động tư pháp trở thành một hiện tượng xã hội phức tạp. Hành vi đó cùng một lúc có thể xâm hại đến nhiều lợi ích khác nhau. Việc xử lý không nghiêm minh những hành vi này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động đúng pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng, cản trở việc giải quyết đúng đắn các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế... làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào pháp luật. Trước tình hình đó, pháp luật đã quy định áp dụng các biện pháp nghiêm trọng cả về hình sự và dân sự để ngăn chặn, khắc phục hậu quả nặng nề của nó. Từ góc độ pháp lý mà nhận xét, các hành vi trái pháp luật nói trên do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra vừa xâm phạm đến các hoạt động đúng đắn của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án lại vừa xâm phạm đến tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân.

Khái quát hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là một trong 04 hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư vào VN, cùng với các hình thức khác như: thành lập tổ chức kinh tế mới; góp vốn, mua cổ phần, phàn vốn góp vào các tổ chức kinh tế, Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP. Vậy các quy định pháp luật về hợp đồng BCC như thế nào? Nó có ưu nhược điệm gì? Thì dưới bài viết này sẽ giải quyết các câu hỏi đó.

Phân biệt thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị

Trong thời buổi nền kinh tế hội nhập, các doanh nghiệp luôn phải đẩy mạnh các công việ như giao kết hợp đồng, giao dịch và thực hiện các hoạt động khác và để thưc hiện các giao dịch đó các doanh nghiệp cần phải có sự hiểu biết rõ về thẩm quyền của từng cơ quan trong cơ cấu của doanh nghiệp. Trong các lọai hình doanh nghiệp hiện nay thì loại hình công ty cổ phần là loại hình có cơ cấu quản lý được đánh giá là phức tạp nhất bởi vì thẩm quyền quyết định các vấn đề lớn của công ty thường được hiểu là do sự quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Áp dụng luật nước ngoài của Tòa án Việt Nam

Để điều chỉnh và giải quyết các quan hệ dân sự quốc tế, một trong các cách phổ biến là quốc gia xây dựng các quy phạm xung đột trong hệ thống pháp luật của mình và trong các điều ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên. Việc áp dụng các quy phạm xung đột cũng đồng nghĩa với việc quốc gia đó thừa nhận và cho phép áp dụng luật nước ngoài và tất nhiên đây là một đòi hỏi thực tế khách quan đáp ứng việc củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ đa phương, đa diện của quốc gia với nước ngoài. Thực tiễn tư pháp quốc tế đã chứng tỏ rằng, ở những mức độ và với những điều kiện khác nhau, tất cả các nước đều thừa nhận và cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài, việc áp dụng pháp luật nước ngoài là không tránh khỏi, là đặc thù của tư pháp quốc tế. Bài viết sau đây sẽ tìm hiểu sâu về Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật nước ngoài của tòa án Việt Nam và tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng đó.

Pháp luật sử dụng lao động nước ngoài

Hội nhập kinh tế quốc tế là một tất yếu khách quan trong xu thế toàn cầu hóa. Hội nhập giúp các quốc gia xích lại gần nhau hơn trong sự hợp tác cùng có lợi nhưng cũng khiến các quốc gia phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong xu thế đó, cùng với dòng di chuyển của hàng hóa và vốn, di chuyển lao động là điều không tránh khỏi. Di chuyển lao động không chỉ có ý nghĩa đối với người dân (cần việc làm và tiền lương) mà còn có ý nghĩa đối với quá trình xây dựng chính sách lao động của mỗi quốc gia. Xuất hay nhập khẩu lao động tùy thuộc tình hình kinh tế xã hội và kế hoạch phát triển của mỗi nước.Chat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved