Skip to main content

BẢN ÁN 01/2019/LĐ-ST NGÀY 29/07/2019

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Án lệ số 02/2016/AL

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỸ PHẨM

Căn cứ pháp lý: - Hiệp định về hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm. - Luật Hải quan 2014. - Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007. - Nghị định 125/2017/NĐ-CP. - Nghị định 155/2018/NĐ-CP. - Thông tư số 38/2015/TT-BTC. - Thông tư số 39/2015/TT-BTC. - Thông tư 06/2011/TT-BYT. - Thông tư 277/2016/TT-BTC.

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

1.Cơ sở pháp lý −Luật Thương mại số 36/2005/QH11. −Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. −Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Quyết định số: 06/2020/QĐ-PQTT ngày 07/12/2020

Tên quyết định: Hủy phán quyết trọng tài (24.03.2021) êu cầu liên quan việc trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại

Quyết định số: 06/2020/QĐ-PQTT ngày 07/12/2020

Tên quyết định: Hủy phán quyết trọng tài (24.03.2021) êu cầu liên quan việc trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mạiChat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved