Skip to main content

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Mẫu hợp đồng đổi đất nông nghiệp, Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, Mẫu đơn đổi đất giữa 2 gia đình, Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất 50 năm, Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Hợp đồng môi giới mua bán bất động sản

Tải mẫu hợp đồng môi giới nhà đất, Mẫu hợp đồng môi giới nhà đất cá nhân, Quy định về hợp đồng môi giới thương mại, giải quyết tranh chấp hợp đồng môi giới mua bán bất động sản

Hợp đồng thực hiện đầu tư dự án

Mẫu hợp đồng thực hiện đầu tư dự án, các quy định về hồ sơ hợp đồng thực hiện đầu tư dự án, các quy định về quy trình tiến độ và thời gian thực hiện đầu tư dự án, cách xử lý tranh chấp hợp đồng đầu tư dự án.

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ là gì? Mẫu biên bản chuyển giao công nghệ. Các quy định quan trọng trong hợp đồng chuyển giao công nghệ là gì? Cách giải quyết khi tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ

Mẫu hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận giữa các bên: Giữa hai công ty hoặc hai cá nhân, giữa cá nhân với công ty nhằm khai thác những lợi thế kinh doanh nhất định của mỗi bên và cùng thỏa thuận phân chia lợi nhuận cũng như trách nhiệm pháp lý giữa các bên trong quá trình hợp tác:

Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án

Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án mới nhất,Tư vấn quản lý dự án xây dựng là gì? Báo cáo của tư vấn quản lý dự án, Vai trò của tư vấn quản lý dự án, Quy trình tư vấn quản lý dự án

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Mẫu hợp đồng mua bán chung cư, Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ, Sang tên hợp đồng mua bán chung cư, Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư, Mẫu hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ở

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ở, quyền và nghĩa vụ của người tặng cho quyền sử dụng đất, tải mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ở, điều kiện để tặng cho quyền sử dụng đất ở.

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói, Mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất 2021, Mẫu hợp đồng thi công xây dựng cầu đường, Download mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất

Mẫu hợp đồng đặt cọc khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tải mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất 2020, Quy định về hợp đồng đặt cọc mua đất, Giấy đặt cọc mua đất viết tay. Hợp đồng đặt cọc file word, Mẫu giấy đặt cọc mua đất pdf, Mẫu hợp đồng đặt cọc tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấtChat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved