Skip to main content

Bản dịch Công ước Singapore về hòa giải (bản dịch tham khảo)

Công ước Singapore đã tạo ra một khuôn khổ hài hòa để thực thi nhanh chóng và hiệu quả về chi phí đối với các thỏa thuận dàn xếp quốc tế qua trung gian, nhằm mục đích làm cho hòa giải hiệu quả hơn và hấp dẫn hơn đối với các bên thương mại trên toàn cầu, như một sự thay thế cho trọng tài quốc tế và kiện tụng.

Thông báo OPIC tuyển dụng tháng 3 năm 2021

Hãng luật OPIC- Luật sư, Hòa giải, Trọng tài thông báo tuyển dụng tháng 3 năm 2021. Tuyển 02 vị trí Luật sư thu nhập trên 15.000.000đ, 03 chuyên viên pháp lý thu nhập trên 7.000.000đ, 02 vị trí kế toán trên 11.000.000đ

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

Tải mẫu hợp đồng góp vốn, Quy định về hợp đồng góp vốn, Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất nền, Hợp đồng góp vốn nhiều thành viên, Hợp đồng góp vốn giữa cá nhân và công ty, Mẫu hợp đồng góp vốn mua xe

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài là gì? Thủ tục trả thẻ tạm trú cho người nước ngoài, Thời hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài,

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả năm 2021

Quyền tác giả là gì? Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả, Phí đăng ký bản quyền tác giả, Giấy chứng nhận quyền tác giả, Thủ tục để có quyền tác giả, Tờ khai đăng ký quyền tác giả, Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả?

Quy trình đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Đăng ký nhãn hiệu là gì? Tra cứu nhãn hiệu đăng ký sở hữu trí tuệ, Quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ, Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền, Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, Cách đăng ký nhãn hiệu logo

Lợi ích và cách đăng ký độc quyền thương hiệu?

Thương hiệu độc quyền là gì? Bảo hộ thương hiệu là gì? Bản quyền thương hiệu la gì? Hồ sơ chuẩn bị đăng ký độc quyền thương hiệu như thế nào? Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Đăng ký logo độc quyền là gì?Chi phí đăng ký logo độc quyền, Đăng ký bản quyền logo online, Đăng ký logo công ty, Vi phạm bản quyền logo, Tư vấn đăng ký logo độc quyền, tầm quan trọng của đăng ký logo độc quyền

Góp vốn kinh doanh và những điều cần lưu ý.

Góp vốn đầu tư là gì, khái niệm về góp vốn, quy định về hợp đồng góp vốn, các hình thức góp vốn, mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh, Rủi ro trong hợp đồng góp vốn, Phương án hợp tác kinh doanh

Hợp đồng thương mại là gì? Đặc điểm của hợp đồng thương mại.

Hợp đồng thương mại là gì, Mẫu hợp đồng thương mại, Các loại hợp đồng thương mại, đặc điểm của hợp đồng thương mại, Ưu điểm của đại lý thương mại, Hợp đồng nhượng quyền thương mạiChat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved