Skip to main content

Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và các giải pháp khắc phục

Thực trạng giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai đã và đang là vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế đất nước, ổn định xã hội.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra theo quy định của pháp luật dân sự

Hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng là một dạng hoạt động tư pháp nhằm bảo vệ xã hội khỏi sự xâm hại của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay, những hành vi xâm phạm các hoạt động tư pháp trở thành một hiện tượng xã hội phức tạp. Hành vi đó cùng một lúc có thể xâm hại đến nhiều lợi ích khác nhau. Việc xử lý không nghiêm minh những hành vi này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động đúng pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng, cản trở việc giải quyết đúng đắn các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế... làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào pháp luật. Trước tình hình đó, pháp luật đã quy định áp dụng các biện pháp nghiêm trọng cả về hình sự và dân sự để ngăn chặn, khắc phục hậu quả nặng nề của nó. Từ góc độ pháp lý mà nhận xét, các hành vi trái pháp luật nói trên do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra vừa xâm phạm đến các hoạt động đúng đắn của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án lại vừa xâm phạm đến tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân.

Khái quát hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là một trong 04 hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư vào VN, cùng với các hình thức khác như: thành lập tổ chức kinh tế mới; góp vốn, mua cổ phần, phàn vốn góp vào các tổ chức kinh tế, Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP. Vậy các quy định pháp luật về hợp đồng BCC như thế nào? Nó có ưu nhược điệm gì? Thì dưới bài viết này sẽ giải quyết các câu hỏi đó.

Phân biệt thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị

Trong thời buổi nền kinh tế hội nhập, các doanh nghiệp luôn phải đẩy mạnh các công việ như giao kết hợp đồng, giao dịch và thực hiện các hoạt động khác và để thưc hiện các giao dịch đó các doanh nghiệp cần phải có sự hiểu biết rõ về thẩm quyền của từng cơ quan trong cơ cấu của doanh nghiệp. Trong các lọai hình doanh nghiệp hiện nay thì loại hình công ty cổ phần là loại hình có cơ cấu quản lý được đánh giá là phức tạp nhất bởi vì thẩm quyền quyết định các vấn đề lớn của công ty thường được hiểu là do sự quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Áp dụng luật nước ngoài của Tòa án Việt Nam

Để điều chỉnh và giải quyết các quan hệ dân sự quốc tế, một trong các cách phổ biến là quốc gia xây dựng các quy phạm xung đột trong hệ thống pháp luật của mình và trong các điều ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên. Việc áp dụng các quy phạm xung đột cũng đồng nghĩa với việc quốc gia đó thừa nhận và cho phép áp dụng luật nước ngoài và tất nhiên đây là một đòi hỏi thực tế khách quan đáp ứng việc củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ đa phương, đa diện của quốc gia với nước ngoài. Thực tiễn tư pháp quốc tế đã chứng tỏ rằng, ở những mức độ và với những điều kiện khác nhau, tất cả các nước đều thừa nhận và cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài, việc áp dụng pháp luật nước ngoài là không tránh khỏi, là đặc thù của tư pháp quốc tế. Bài viết sau đây sẽ tìm hiểu sâu về Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật nước ngoài của tòa án Việt Nam và tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng đó.

Pháp luật sử dụng lao động nước ngoài

Hội nhập kinh tế quốc tế là một tất yếu khách quan trong xu thế toàn cầu hóa. Hội nhập giúp các quốc gia xích lại gần nhau hơn trong sự hợp tác cùng có lợi nhưng cũng khiến các quốc gia phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong xu thế đó, cùng với dòng di chuyển của hàng hóa và vốn, di chuyển lao động là điều không tránh khỏi. Di chuyển lao động không chỉ có ý nghĩa đối với người dân (cần việc làm và tiền lương) mà còn có ý nghĩa đối với quá trình xây dựng chính sách lao động của mỗi quốc gia. Xuất hay nhập khẩu lao động tùy thuộc tình hình kinh tế xã hội và kế hoạch phát triển của mỗi nước.

Sự khác biệt của địa điểm kinh doanh, Văn phòng đại diện, chi nhánh Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014

Khi doanh nghiệp kinh doanh trong một thời gian doanh nghiệp thường có mong muốn mở rộng phạm vi kinh doanh cũng như địa bàn kinh doanh,doanh nghiệp sẽ cần thêm những cơ sở khác ngoài phạm vi trụ sở. Do đó, những phương thức mà doanh nghiệp thường hay lựa chọn đó là mở thêm địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện và chi nhánh. Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh đóng một vai trò quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp lớn mạnh về cả tiềm lực kinh tế và mở rộng tầm phổ biến trên thị trường.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân

Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt của quốc gia, do Nhà nước đại diện sở hữu, song, Nhà nước không trực tiếp khai thác và sử dụng. Thay vào đó, Nhà nước thực hiện quyền sở hữu thông qua việc giao đất cho người sử dụng đất trực tiếp sử dụng. Luật đất đai năm 2013 quy định nhiều chủ thể khác nhau là người sử dụng đất, trong đó hộ gia đình, cá nhân được coi là chủ thể sử dụng đất phổ biến và chủ yếu.

Phân tích các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh kinh bất động sản

Ngày nay, việc mọi người đầu tư kinh doanh vào thị trường bất động sản dù chuyên nghiệp hay không cũng đang diễn ra ngày càng nhiều. Thể hiện ở các giao dịch chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại diễn ra sôi nổi hàng ngày ở khắp mọi nơi. Tuy nguồn vốn lớn và cũng có những rủi ro nhưng không thể phủ nhận giá trị lợi nhuận mà ngành nghề này đem lại. Chính vì sự phát triển đó mà nhà nước đã ban hành văn bản pháp luật để điều chỉnh cũng như quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản. Một trong số những quy định cần thiết là về điều kiện những bất động sản được phép đưa vào kinh doanh, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh bất động sản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể thực hiện loại hình kinh doanh này.

Điểm mới trong thụ lý và trả lại đơn khởi kiện trong bộ luật tố tụng dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016 đã có nhiều điểm mới so với nội dung của Bộ luật tố tụng dân sự 2004 sửa đổi, bổ sung 2011 trong đó, vấn đề thụ lý và trả lại đơn khởi kiện cũng là vấn đề được chú trọng và sửa đổi bổ sung nhiều nội dung.Chat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved