Skip to main content

Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và các giải pháp khắc phục

Khái niệm cho thuê lại quyền sử dụng đất, Cho thuê lại đất đang thuê, Khi nào phải ký lại hợp đồng thuê đất, Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất, Thủ tục cho thuê lại quyền sử dụng đất,

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra theo quy định của pháp luật dân sự

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Người thi hành công vụ gây thiệt hại, Bất cập trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng,

Khái quát hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân, Luận văn hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh mỹ phẩm, Hợp đồng cộng tác kinh doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

Phân biệt thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là gì, Hội đồng quản trị là gì? Cấu trúc hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông cổ chức năng gì, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Áp dụng luật nước ngoài của Tòa án Việt Nam

Nghiên cứu pháp luật nước ngoài, Tập quán quốc tế có được ưu tiên áp dụng so với pháp luật Việt Nam không, Tòa An Việt Nam áp dụng pháp luật nước ngoài, Thực tiễn áp dụng pháp luật nước ngoài tại Việt Nam.

Pháp luật sử dụng lao động nước ngoài

Quy định trả lương cho người nước ngoài, Hợp đồng thuê người nước ngoài làm việc, Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài qua mạng, Quy trình người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sự khác biệt của địa điểm kinh doanh, Văn phòng đại diện, chi nhánh Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014

So sánh văn phòng đại diện và chi nhánh, So sánh chi nhánh và địa điểm kinh doanh, Trụ sở chính và địa điểm kinh doanh, So sánh công ty và văn phòng đại diện, Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh công ty

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân

Chuyển nhượng đất của hộ gia đình, Chủ hộ gia đình sử dụng đất được thực hiện các giao dịch quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình, Mẫu sổ đỏ cấp cho hộ gia đình, Thủ tục chuyển sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân

Phân tích các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh kinh bất động sản

Vốn pháp định kinh doanh BĐS, Luật kinh doanh bất sản 2020, Ngành nghề kinh doanh có điều kiện, dieu kien kinh doanh bat dong san, dieu kien kinh doanh moi gioi bat dong san

Điểm mới trong thụ lý và trả lại đơn khởi kiện trong bộ luật tố tụng dân sự 2015

Khởi kiện quyết định của Tòa án, Bác đơn khởi kiện là gì? Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, Đặc điểm thụ lý vụ án dân sự, Khiếu nại trả lại đơn khởi kiện, Thông báo trả lại đơn khởi kiện.Chat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved