Skip to main content

Thông báo OPIC tuyển dụng tháng 3 năm 2021

Hãng luật OPIC- Luật sư, Hòa giải, Trọng tài thông báo tuyển dụng tháng 3 năm 2021. Tuyển 02 vị trí Luật sư thu nhập trên 15.000.000đ, 03 chuyên viên pháp lý thu nhập trên 7.000.000đ, 02 vị trí kế toán trên 11.000.000đChat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved