Skip to main content

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh.

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty CP

Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, đại diện công ty thực hiện các giao dịch

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động dựa theo quyết định của chính doanh nghiệp đó, hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài

Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự trân trọng giới thiệu Thủ tục thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh công ty là việc công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định

Toàn bộ 06 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019

Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự trân trọng giới thiệu toàn bộ 06 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

Cách xử lý góp vốn điều lệ ảo

Thời hạn góp đủ vốn điều lệ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp 2015 có hiệu lực từ 01/07/2015 là 3 tháng = 90 ngày.

Thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử

Để website thương mại điện tử (website bán hàng) hoạt động theo đúng quy định pháp luật, các cá nhân, tổ chức, thương nhân phải thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử

So sánh chi nhánh và văn phòng đại diện

Thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện là một trong nhiều thắc mắc của các doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh. Tiêu chí nào để lựa chọn loại hình phù hợp?

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:Chat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved