Skip to main content

Đàm Lệ Quyên

1. Lĩnh vực chính

- Sở hữu trí tuệ, Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài.

- Đất đai.

- Tranh chấp thương mại.

- Các loại hình giấy phép con

2. Quá trình đào tạo

- Cử nhân Luật học – Đại học Luật Hà Nội.

- Chứng chỉ Hành nghề Luật sư do Học viện Tư pháp cấp.

- Hòa giải viên thương mại vụ việc do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp.

3. Quá tình làm việc

- Từ tháng 3/2011- đến tháng 3/2013: Làm việc tại Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự

Vị trí: Nhân viên pháp lý

- Từ tháng 4/2013 – đến tháng 4/2014: Làm việc tại Công ty CP Đào Tạo Giáo dục Việt Nhật

Vị trí: Trưởng phòng Pháp chế

- Từ tháng 5/2014 – đến tháng 5/2016: Làm việc tại Công ty CP Bao bì Cửu Long

Vị trí: Trưởng phòng Pháp chế

- Từ tháng 5/2016 đến nay: Làm việc tại Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự

Vị trí hiện nay: Phó Giám đốc

Gửi yêu cầu tới luật sư OPIC

Gửi yêu cầu tới luật sư

Nếu bạn có yêu cầu về bất kỳ thông tin nào có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo số hotline hoặc sử dụng mẫu liên hệ được nêu bên dưới.Chat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved