Skip to main content

Luật sư Nguyễn Phó Dũng

Ông Nguyễn Phó Dũng là Giám đốc - Luật sư điều hành của Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự. Trước khi tham gia và trở thành luật sư điều hành, Luật sư Nguyễn Phó Dũng đã từng có thời gian dài làm việc cho hãng luật hàng đầu Việt Nam và Công ty Luật 100% vốn nước ngoài của Đức tại Việt Nam và thực hiện các công việc theo sự ủy quyền Đại sứ quán Đức tại Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Phó Dũng đã đạt được nhiều kinh nghiệm, thành tích tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Đầu tư Việt Nam ra nước ngoàikinh doanh thương mại, Sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, bất động sản, lao động. Ngoài ra Luật sư Nguyễn Phó Dũng còn tham gia đào tạo doanh nhân trẻ trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Quá trình đào tạo:

Cử nhân Luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội (2003-2007).

Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện Tư pháp (2007-2008).

Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ Tư pháp (2011)

Thẻ Luật sư – Liên đoàn luật sư Việt Nam (2011)

Thành viên:

Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội; Liên Đoàn luật sư Việt Nam;

Thành viên Hội luật gia Hà Nội

Thành viên Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Thành viên Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam.

Thành viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Gửi yêu cầu tới luật sư OPIC

Gửi yêu cầu tới luật sư

Nếu bạn có yêu cầu về bất kỳ thông tin nào có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo số hotline hoặc sử dụng mẫu liên hệ được nêu bên dưới.Chat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved