Skip to main content

Nguyễn Thị Hồng

7 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế, đã tham gia rất nhiều lần quyết toán thuế, chuyên giải quyết, xử lý các hồ sơ thuế, khó, phức tạp cho các doanh nghiệp.

Gửi yêu cầu tới luật sư OPIC

Gửi yêu cầu tới luật sư

Nếu bạn có yêu cầu về bất kỳ thông tin nào có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo số hotline hoặc sử dụng mẫu liên hệ được nêu bên dưới.Chat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved