Skip to main content

Tư vấn pháp luật hình sự dân sự - hôn nhân gia đình

Tranh tụng dân sự

    Tranh tụng dân sự là việc tranh chấp về pháp lý giữa hai hay nhiều bên theo đuổi những thiệt hại về tiền bạc. Những người liên quan đến tranh tụng dân sự muốn theo đuổi về tiền bạc hơn là để bên kia bị xử phạt hình sự. Có nhiều loại tranh chấp khác nhau có thể liên quan đến tranh tụng dân sự, bao gồm: 

 • Thương tật Cá nhân
 • Bồi thường cho người lao động
 • Trách nhiệm đối với Sản phẩm
 • Các vấn đề Xây dựng
 • Các vấn đề Bất động sản
 • Các vấn đề Thương mại
 • Tranh chấp Hợp đồng

    Tại OPIC & ASSOCIATES , chúng tôi đại diện cho các bên tại các phiên tòa, trọng tài và hòa giải. Các luật sư chúng tôi có khả năng phụ trách việc tranh tụng tại các tòa tỉnh và tòa quận, huyện, và mọi luật sư của chúng tôi đều có thể giúp bạn đối với bất kỳ loại công việc nào trong việc tranh tụng dân sự của bạn. Luật sư tranh tụng dân sự của chúng tôi sẽ ở bên cạnh bạn trong suốt các bước của quy trình tố tụng, từ khâu điều tra đến xét xử, đến khâu giải quyết, và sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết bất kỳ vấn đề pháp lý nào mà bạn đang phải đương đầu. 

Các dịch vụ về hôn nhân & gia đình

    Khi một vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến gia đình, vấn đề đó phải được xử lý cẩn trọng. Tại OPIC & ASSOCIATES, các luật sư của chúng tôi hiểu rằng các vấn đề pháp luật về gia đình phải được xử lý một cách tế nhị để giữ thể diện và sự riêng tư của những cá nhân có liên quan. Vì các vấn đề pháp luật về gia đình có liên quan đến các mối quan hệ gia đình, những tình huống này có khuynh hướng nhạy cảm cao độ về mặt bản chất, và các bên liên quan có thể phải mất một khoảng thời gian khó khăn để tự giải quyết những vấn đề đó. Các luật sư chuyên về pháp luật về gia đình ở chúng tôi có kinh nghiệm cần thiết để xử lý một cách chuyên nghiệp bất kỳ vấn đề nào về quan hệ gia đình mà bạn đang phải đương đầu.

Có một số vấn đề pháp lý gắn liền với các mối quan hệ gia đình, bao gồm: 

 • Ly hôn
 • Giám hộ con
 • Nuôi con
 • Những vấn đề Phức tạp về Tài chính
 • Tiền Cấp dưỡng cho vợ
 • Quyền Thăm viếng
 • Tư cách làm cha
 • Nhận Con nuôi
 • Phân chia Tài sản

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết OPIC & ASSOCIATES có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề Tư vấn pháp lý thường xuyên, xin vui lòng liên hệ với các luật sư thành viên của OPIC & ASSOCIATES.

Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 

Luật Sư Nguyễn Phó Dũng

Phone : (+ 84-4) 7309 8686

Mobile : ( + 84-9 ) 02 198 579

Email: luatsu@opic.com.vn 

Hotline: 1900 6577

 

Gửi yêu cầu tới luật sư OPIC

Gửi yêu cầu tới luật sư

Nếu bạn có yêu cầu về bất kỳ thông tin nào có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo số hotline hoặc sử dụng mẫu liên hệ được nêu bên dưới.Chat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved