Skip to main content

10 trường hợp được miễn lệ phí môn bài năm 2020

1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập doanh nghiệp từ chuyển đổi hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với tổ chức thành lập mới, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hai đối tượng trên được thành lập trong thời gian được miễn lệ phí môn bài.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

4. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm kinh doanh cố định.

5. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

6. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

7. Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

8. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

9. Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáp dục mầm non công lập.

Lưu ý: Các trường hợp được miễn vẫn phải nộp tờ khai lệ phí môn bài. Trừ trường hợp đã nộp và không có thay đổi về mức lệ phí môn bài.

Chi tiết liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006577 hoặc Hotline: 0902.198.579.

Email: luatsu@opic.com.vnChat Zalo: 09.781.781.85

Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved